Yazar Ömür Kurt

ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi