Cem Orhan’ın Yeni Romanı “Bir Fare Vesikası”

Cem Orhan’ın Bir Fare Vesikası romanı okuyucuyu, mecnûn sıfatına yaraşır davranışlarla hareket eden sıradan insanların, pireyi gözünden deveyi dizinden vuran güç sahiplerinin ve mâhir yerel otoritelerin cenk meydanına bir şâhit olarak bırakıyor. Bir Fare Vesikası, İnsana