Eleştirel Düşünme Kılavuzuyla “Doğru Düşünme”ye Giriş

Normand Baillargeon, sistemden uzaklaşmayı öncelikle “eleştirel düşünme” ile bağdaştıran yazarlardan. Zaman, son yüzyılda hızına yetişilemeyecek derecede ilerlemeye devam ediyor ve pek çok düşünür/filozof, zamana ve yaşama dair durumun aslında bir illüzyondan ibaret olduğuna dair savlarıyla