Hepimiz Birer Zombiyiz

Hakan Bıçakcı “Doğa Tarihi” adlı romanında, modernitenin insanları duygusuzlaştırarak getirdiği bu durumu gözler önüne sermektedir. İnsanoğlu giderek gelişen teknolojinin ve bunun getirdiklerinin sonucu olarak tüm duygularını köreltir ve kendini fasit bir daireye hapseder. Giderek daralan