Kapitalizmde Kültür Üretimini Anlama: Metalaştırma ve Direnç

Metalaştırma ve Direnç, kültür alanı ve kültürel ürünlerin üretimini ve kapitalist üretim ilişkileriyle ilişkilenimini incelemenin zorluğunu aşmaya çalışıyor. Kapitalist üretim ilişkilerinin, haliyle de meta biçiminin hâkim olduğu günümüzde kültürel alan ve üretimler de muhakkak bundan