1. Home
  2. Author Blogs

Yazar: Doğuş Sarpkaya

Doğuş Sarpkaya

1980 İzmir doğumlu edebiyat eleştirmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji bölümünde, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yetişkin Eğitimi anabilim dalında tamamlamıştır. İlk yayınlandığı dönemlerde meraklı bir okuyucusu olduğu BirGün Kitap Eki'nde önce yazar nihayetinde ise editör olmuştur. Aynı zamanda Ayrıntı Dergi yayın kurulu üyesidir. Yazıları Karşı Düşler, Refleks, Lacivert, İzafi, 14 Şubat Dünyanın Öyküsü, Redaksiyon, Ayrıntı gibi dergilerde yayımlanmıştır. Ankara'da yaşamaktadır.

Edebiyat
Oğuz Atay’ı Edebi Mirasçı Olarak Okumak

Oğuz Atay’ı Edebi Mirasçı Olarak Okumak

Gürle, alegori tartışmasına başlamadan iki büyük teoriyi arkasına alır: Moretti’nin modern epik ile Bakhtin’in diyolojizm ve karnavalesk kavramsallaştırmalarını Tutunamayanlar bağlamında yeniden okur. Oğuz Atay’ın 1971’de yayınlanan Tutunamayanlar romanı, birçok eleştirmenin iştahını kabartacak kadar kuvvetli ve

Edebiyat Dışı
Ezilenlerin Dilsizliği

Ezilenlerin Dilsizliği

Madun Konuşabilir mi? ezilenlerin, ezenlerin hegemonyasına karşı mücadele ederken, kendi karşıtına dönüşme tehlikesine karşı yazılmış bir uyarıdır aynı zamanda. Gayatri Chakravorty Spivak’ın Madun Konuşabilir mi? makalesi ilk sunulduğu 1983 yılından bu yana post kolonyal teoriyle

Edebiyat
İşgal Altındaki İzmir’de Bir Rus Ajanı

İşgal Altındaki İzmir’de Bir Rus Ajanı

Simirna Cinayetleri üçlemesinde 19. Yüzyıl İzmir’inin kozmopolit yapısını ve gerilimlerini anlatan Varım, son kitabı Simirna Kızılı’nda 1920 yılı işgal altındaki Osmanlı’sını anlatıyor. Türkiye’de polisiyenin tarihle ve toplumsal olanla ilişkisi zayıf olageldi. Bunun en önemli sebebi

Edebiyat
Savaş ve Şiddetin Yıkıcılığı

Savaş ve Şiddetin Yıkıcılığı

İstisna halinin ve ölüm politikasının hüküm sürdüğü Kolombiya kırsalında hayatta kalma ve delirmeme stratejileri üzerine düşünüyor Rosero, Ordular’da. 21. yüzyılda savaş, toplumların dizayn edilmesinde bir enstrüman haline geldi. Nizami ve “dış” düşmana karşı girişilen, sivil

Edebiyat
Kapitalist Polisiyenin Ötesinde: Siyah Bira

Kapitalist Polisiyenin Ötesinde: Siyah Bira

Siyah Bira’nın etkileyiciliğini sağlayan en önemli unsur, 2000’li yılların Yunanistan’ının panaromasını sunma becerisi. Polisiye, ekseriyetle ikircikli bir tür olarak görülmüştür. Bunun nedeniyse muammayı çözmesi ile baş tacı edilen aklın aynı zamanda suçun kaynağı olan düzene

Söyleşi
Türkiye’de Popüler Müziğin Yolculuğu

Türkiye’de Popüler Müziğin Yolculuğu

Türkiye’nin Pop Müziği kitabının yazarı Uğur Küçükkaplan ile kitabını, popüler müziğin serüvenini ve gelecek projelerini konuştuk. Uğur Küçükkaplan, Türkiye’de müzik teorisi ve kültürü çalışmalarına önemli katkılar sağlayan akademisyen ve müzisyenlerimizden. Müziğin sadece teknik boyutunu değil

Edebiyat
“Savaş Sadece Kan ve Boktur”

“Savaş Sadece Kan ve Boktur”

Kuzgunun Gölgesi serisi, fantastik edebiyatın iyi örneklerinden biri olma yolunda ilerliyor. Ryan’ın savaş karşıtlığı, insan doğasına dair gerici tezlere karşı durma kararlılığı ve gerçek çelişkileri işleme arzusu derdi olan sıkı bir yazarla karşı karşıya olduğumuzu

Edebiyat Dışı
Kapitalizm Yaşayan Ölülerin Gecesidir

Kapitalizm Yaşayan Ölülerin Gecesidir

Piyasa Ucubeleri isimli kitabın nihai amacı, korku hikâyelerinin eleştirel okumasını tarihsel bir perspektifle ele almanın olanaklarını yaratmak. Popüler kültür ürünü olduğu düşünüldüğünden olsa gerek, “alt türler” ile “iyi edebiyat” arasına bir mesafe konuldu senelerdir. Bir

Edebiyat
Kendi Mutsuzluğuna Düşenlerin Romanı: F

Kendi Mutsuzluğuna Düşenlerin Romanı: F

Kehlmann F’de aynı sorunun peşindedir: Tanrı ölmüş, sanat simsarların, para spekülatörlerin eline terk edilmiş, anlam gösteriye, üretme arzusu tüketim çılgınlığına feda edilmişken, insan ne yapacaktır? Din, para ve sanatın insanın dünya üzerinde kendini konumlandırmasının üç

Follow On Instagram