Yazar Emre Tansu Keten

Gazetecilik mezunu. On sayı yayımlana(bile)n Spot Dergisi'ni çıkaran ekipte yer aldı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisi.