Yönsüzleşmiş Savaşlar’ın Pusulası

Schmitt ve Benjamin gibi çağdaş düşünürler üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinen M. Ertan Kardeş, Yönsüzleşmiş Savaşlar isimli kitabında “savaş” olgusunu politik felsefenin eleştirel alanına dahil ediyor. Hiçbir kavramın eski anlamına gelmediği ve hepsinin içinin boşaltıldığı çağımızda,