Hande Durna ile “Gün Doğarken Yürümek” romanı üzerine

Hande Durna; “Hayatını adayan, inat eden, kavgaya giren, yeri geldiğinde kendini önemsizleştiren ama ne olursa olsun doğru bildiklerinde ısrar eden bir kuşağın izini sürmek istedim.” Gün Doğarken Yürümek, 96 kuşağını, daha genel bir tarifle, bir