İşgal Yıllarında Dersaadet

"İşgal yıllarında Dersaadet'in bize ait olduğunu kanıtlayan tek şey ezan sesiyken bir şey daha vardı. O da ölenlerimiz!"   İlk dikkati çeken -bir okur psikolojisi ile- kitabın adı sevgili Mustafa Fırat: Dersaadette Sabah Cesetleri. Bunun