FRANSIZ DEVRİMİ’NE KAPSAMLI BİR BAKIŞ: DÜNYAYI DEĞİŞTİREN ON YIL

Fransız Devrimi’nin üzerinden iki yüz otuz, Server Tanilli’nin bu değerli kitabının üzerinden ise otuz yıl geçmişken, içinde yaşadığımız durum oldukça benzer... ‘’Özetle, Fransız Devrimi, ortaya çıktığı yıllarla sınırlı bir olay değil, sonraki yıllara da taşıyor