Bir Altay Öktem romanı; Thomas Düşerken

Altay Öktem imzalı bu kısa roman Thomas Düşerken, kendisinin kitabın başında belirttiği üzere gerçek kişiler, mekânlar ve olaylar üstüne kurulmuş. Ancak kuru bir yaşam öyküsü olarak kurgulanmamış. “Çünkü bir insanı melekleştiren de, şeytanlaştıran da bir başkasının bakışıdır.”