1. Home
  2. Author Blogs

Yazar: Olgay Söyler

Olgay Söyler

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Tarih bölümlerinden mezun oldu. Atlas Tarih dergisinde yazdığı yazılarına ek çeşitli gazetelerin kitap eklerinde , tarih ve özellikle inanç tarihi alanında çıkan kitapların incelemelerini yaptı. Anadolu inanç tarihi, destanları ve edebiyatı üzerine çeşitli söyleşilere konuk oldu. Radyo programlarına daimî konuk olarak uzun bir süre katıldı. Çalıştığı konular üzerine üniversitelerde tebliğler sundu. Tarih, mitoloji ve karşılaştırmalı dinler üzerinden çalışmalarına ve okumaya devam ediyor.

Tarih
Klasik Çağ Osmanlı Toplumunda Tasavvufi Şahsiyetler

Klasik Çağ Osmanlı Toplumunda Tasavvufi Şahsiyetler

Haşim Şahin’in toplumun hangi tabakasında olursa olsun rahat anlayabileceği üslubuyla dikkat çeken kitabı, şimdiden bir klasik olmaya aday diyebildiğimiz yapıtlardandır. Günümüzde birçok tasavvufi öğretiye, tekkelere ve bu tekkelerin edebiyatına, sanatına, tarihine azımsanmayacak kadar ilginin arttığını

Tarih
Bir Türk Seyyahın kaleminden: İbn. Ecâ Seyahatnâmesi

Bir Türk Seyyahın kaleminden: İbn. Ecâ Seyahatnâmesi

Söz konusu eser Kitâb fi Târih Yeşbek ez-Zahirî, İbn. Ecâ Seyahatnamesi adıyla Mehmet Şeker tarafından Arapçadan Türkçeye çevrilmiş açıklamalı notlar, kaynakça ve eser hakkında tamamlayıcı bir giriş ile okuyucuya sunulmuştur. Coğrafya ve tarih merkezli seyahatnameler

Edebiyat
Helenistik kültür öğeleri barındıran bir eser: İskendernâme

Helenistik kültür öğeleri barındıran bir eser: İskendernâme

Ahmedî’nin İskendernâme’si 15. Yüzyılın başlarında kaleme aldığı mesnevi formunda yazılmış Helenistik kültür öğeleri barındıran bir eserdir. Uçsuz bucaksız topraklara hâkim Pers imparatorluğunu dağıtan, binlerce askeri ile Anadolu, Orta Asya ve Hindistan’a kadar ayak basmadık yer