Sinemanın Teorisi

Yazar, sanatın; çağın olanaklarını kullanmak, dönemin insanına hitap etmek, biçimde ve içerikte kendini güncellemek durumunda olduğunu ve özü itibarıyla devrimci olduğunu ifade ediyor. Yeni Gerçekçilik anlayışını benimseyen sinemacıların da kalıplara sığmayan, konu ve hikâye bakımından