1. Home
  2. Author Blogs

Yazar: Sabri Kuşkonmaz

Sabri Kuşkonmaz

Hukukçu-Yazar/Şair. Şiir, roman, anlatı, film öyküsü ve seçki olarak yayımlanmış on altı kitabı var. Kısa Film ve belgesel çalışmaları yaptı. BESAM kuruluşunda görev aldı. Çağdaş Hukukçular Derneği’nde YK üyeliği yaptı. PEN Türkiye Merkezi YK üyeliği ve genel sekreterlik yaptı. Edebiyatçılar Derneği ve TYS üyesi. Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Ü. İletişim Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Halen Beykent Üniversitesi’nde sinema-televizyon doktora programında öğrenci. Otuz yıl avukatlık yaptı. Altı yıl Birgün Gazetesi'nde köşe yazarı olarak kültür sanat yazıları yazdı.

Bedreddin’den beş yüz yıl sonra…

Bedreddin’den beş yüz yıl sonra…

O Bedreddin ki, döneminin tüm ilmini öğrenmiş, öğrendiklerini akıl terazisinde tartıp düşünce üretmiş bir önemli âlim kişidir. Yeri ve önemi için ille de bir “Batı” ölçütü göstermemiz gerekmez, ama “denklik” açısından bir örnek vermek gerekirse,…

Read More
Soğuk Savaşın Son Cephesinde Castro’yu Öldüremediler

Soğuk Savaşın Son Cephesinde Castro’yu Öldüremediler

“Fidel Castro’yu Öldürmenin 634 Yolu” adlı kitap, devrimin ilk günlerinden iki binli yıllara kadar yapılan sayısız öldürme ve sabotaj girişimini oldukça “eğlenceli” bir dille işliyor. 2014 yılında Avrupa’da Birinci Dünya Savaşı’nın yüzüncü yılı nedeniyle bazı…

Read More
Yıldız Cıbıroğlu ve Kadının Yazısız Tarihi

Yıldız Cıbıroğlu ve Kadının Yazısız Tarihi

Yıldız Cıbıroğlu kitabında, bir alt konu olarak, “M” ve “N” sesleri üzerinden de bir tarihsel bağlamı oluştururken, tartışmanın derinleşmesini sağlıyor. Yıldız Cıbıroğlu kimdir? Yıldız Cıbıroğlu, Resim ve sanat tarihi öğretmenliği ile çalışma hayatına başlamıştır. Sonrasında…

Read More
Kadın olmak; acıdır, acımaktır – Karaliçe ve Sonra

Kadın olmak; acıdır, acımaktır – Karaliçe ve Sonra

Nesnelerden olaylara, olaylardan insanlara ve iç dünyalara, gerek sıçramalı, gerekse usulca bir sinematografik anlatımla geçerken, yazarını bilmeden öyküler, okusanız bile kadın/insan sizi karşılar. “Göğüslerimdeki sütler toprağa karıştı, toprak kana bulandı, düşümdeki bebek içimden söküldü.” Alıntı…

Read More
Osmanlı mimarisi ile kim ilgilenir?

Osmanlı mimarisi ile kim ilgilenir?

Osmanlı Mimarlığı Tarihi kitabı, salt mimari bir tarih anlatımı değil, farklı disiplinlerle Osmanlı’yı göz önüne seren değerli bir araştırma. “Osmanlıların kendi kendilerine mimar ya da sanatçı olmaya meyilleri yoktur ancak kendi anlayışlarını kendileri için inşaat…

Read More
Öteki Amerika’nın şiirleri: Şairin Paltosu

Öteki Amerika’nın şiirleri: Şairin Paltosu

Martin Espada, hiç bir yerde görmediğimiz Amerika’yı anlatıyor; acımasızca sömürülen evsizler, göçmen tarım işçileri, yoksullar, kira parasına yaşamaya çalışanlar, hastalar, kimsesizler… Edebiyatın tek paltosu Gogol’un Palto adlı öyküsüydü. Bu eserin dili, içeriği; anlattığı küçük insanın…

Read More
Bir yalıtılma ve yalnızlaştırılma halinin romanı; Sünepe

Bir yalıtılma ve yalnızlaştırılma halinin romanı; Sünepe

Yazar toplam yüz yirmi üç sayfada, bir yalıtma/yalıtılma ve yalnızlaştırma halini romanında anlatmış. Ne eksik, ne fazla. Yalın ve düz gibi görünen hikâyelemesinde, biraz da anlatı biçemiyle kurularak, metne dinamik bir iç anlatım kazandırılmış. Sünepe…

Read More
Şiirde Persona Non Grata olur mu?

Şiirde Persona Non Grata olur mu?

Şiirinden insanı çıkarmayanlar ve kitapları: Sıfır, Hakkı Zariç; Dalgalar Uzun Olacak, İrfan Yıldız ve Çigan Şiirleri, Mustafa Köz I. Persona Non Grata, anlaşılacağı gibi Latince‘dir ve bir diplomatik terimdir. “İstenmeyen kişi” demektir. Yani bir ülkedeki…

Read More
Balkan tarihi için marazî okuma listesi

Balkan tarihi için marazî okuma listesi

Balkanlar, Ortadoğu ile birlikte dünya tarihinin dönüm ve düğüm noktalarıdır. Dün olduğu gibi bugün de. Listenin marazi olmasının, listede yer alan kitaplarla veya kitap içerikleri ile bir ilişkisi yoktur. Marazilik, bu tür öneri/önermelerin öznelliğinden ileri…

Read More
Arife Kalender’in Yazdığı Ada; Şiir Adaları

Arife Kalender’in Yazdığı Ada; Şiir Adaları

Arife Kalender’in Şiir Adaları, neredeyse mini bir şiir ansiklopedisi! Bir kitap toplamında bu kadar değerli ve önemli şairi görünce, bir orta sınıf davranış hali akla geliyor. Birinci Dünya Savaşı Modernite’nin tam ortasında, göbeğinde patlar. Aydınlanma…

Read More