Tenkit Üzerine Notlar*

Yalçın Küçük’ün Tenkit isimli kitabı, başlığı ve alt başlığıyla bir edebiyat kitabı olsa da alışılmış edebi değerlendirmeler, kitabın az bir kısmını oluşturmaktadır. Dışarıda dolaşırken içerde olmak Arif Damar, Yalçın Küçük için şöyle der: “Marksistler Marksizmin