Zamanın Berisinde Tanıdık, Bildik Bir Mahalle: Beri Zaman Mahallesi

Beri Zaman Mahallesi'ne uğrayın mutlaka. Orada, tarihin karanlık bir sayfasından çıkıp, günümüze doğru kendi serüvenini biriktirerek gelen "insan"larla tanışacaksınız. Sophokles'in Antigone adlı tragedyasında Oedipus, kralı öldürdüğünde, öldürdüğü kişinin babası olduğunu; kraliçe ile evlendiğinde de, evlendiği