Büyük Filozoflardan 100 Önemli Aforizma: Düşüncenin İzlerini Takip Etmek

Dünya tarihinde iz bırakan 100 düşünürün aforizmalarına yer veren bu kitap, yeni kavramlara, yeni metinlere yol almak isteyen okurlar için büyük bir fırsat.

Aforizmalar, dünya tarihinde yer edinmiş düşünürlerin felsefelerini, bakış açılarını, hayatı yorumlama biçimlerini yansıtan temel yapılardır. Hücrenin yapı taşının atom olması gibi, bir düşünürün kurduğu düşünce sisteminin temel taşları da aforizmalardan oluşur. Aforizmalar, filozofların, yazarların, düşünce insanlarının üsluplarının aynası olur; okura, bu kişilerin düşünme-anlamlandırma-yorumlama süreçleriyle ilgili kılavuzluk eder.

Büyük Filozoflardan 100 Önemli Aforizma, Say Yayınları’nın “Herkes İçin Felsefe” dizisinin yeni kitaplarından. Dizinin isminden de anlaşılacağı üzere, bu serideki kitaplar felsefe ile akademik olarak ilgilenen okurların dışında, felsefe kitaplarına karşı merak besleyen yeni okurlar için de iyi bir izlek oluşturuyor. Dünya tarihinde iz bırakan 100 düşünürün aforizmalarına yer veren bu kitap, yeni kavramlara, yeni metinlere yol almak isteyen okurlar için büyük bir fırsat.

Kitap, Bergson’un sade bir dille kaleme aldığı ve okura filozofların dünyasını özetleyen bir giriş metniyle açılıyor: “Kendiliğinden olan, filozof için kendiliğinden değildir: Belirgin bir şekilde görünen bir şeye ulaşmak için kavramlar üstünde uzun, sıkıntılı ve sabırlı çalışmalar yapmak gerekir. Hiçbir şey dolaysız değildir, her şeyin düşünülmesi gerekir. Ama bu, filozofların düşüncelerini basit bir şekilde ifade etmelerine engel olmaz.”

Bergson’un giriş metninde ifade ettiği gibi, aforizmalar filozofların ele aldıkları konuya ilişkin yorumlarını özetler. Ancak bu özet, özensiz ve baştan savma olarak adlandırılmamalıdır; zira nasıl ki iyi şiir büyük eleklerden geçip, şairinin dilinden damıtıldıktan sonra var oluyorsa aforizmalar da aynı meşakkatli ve emek isteyen süreçlerin ürünü olarak var olur.

Okuru yormayan, kavram kargaşalarından/yanlışlarından uzak çeviriler, felsefe üzerine okumaya başlamış okurların bu alana olan ilgisini diri kalmasına büyük katkı sağlıyor. Büyük Filozoflardan 100 Önemli Aforizma da bu nitelikte bir eser. Okuru bol olsun!

  • Büyük Filozoflardan 100 Önemli Aforizma
  • Yazar: Laurence Devillairs
  • Çeviri: İsmail Yergüz
  • Türü: Felsefe
  • Baskı Yılı: 2017
  • Sayfa Sayısı: 160 Sayfa
  • Yayınevi: Say Yayınları

Özge Uysal
Vinkmag ad

FACEBOOK YORUMLARI

Yorum

Read Previous

İTÜ VAKFI’ndan denizcilik alanında yeni bir yayın…

Read Next

Denizler Hepimizin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen gördüğünüz rakamları bitişik olarak yazınız! *

Follow On Instagram