1. Home
  2. Tarih

Kategori: Tarih

Tarih
TÜRKİYE’DE “VATAN” KAVRAMININ POLİTİK SERÜVENİ

TÜRKİYE’DE “VATAN” KAVRAMININ POLİTİK SERÜVENİ

Belül Özkan’ın; “Türkiye’de Milli Vatan’ın İnşası: Dâr’ul İslam’dan Türk Vatanı’na” adlı eseri Türkiye vatan kavramının oluşumu ve zaman içindeki gelişimine odaklanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Türkçe çevirisi Kırmızı Kedi Yayınevi etiketi ile yayınlanan; ilk baskısı 2012 yılında

Tarih
Genç Türkiye’nin İnşasında Gençliğin Konumu: Cumhuriyet Misyonerleri

Genç Türkiye’nin İnşasında Gençliğin Konumu: Cumhuriyet Misyonerleri

Serap Yolcu Yavuz, Cumhuriyet Misyonerleri isimli eseriyle önemli bir dönemin önemli bir öznesi olan gençliğin, oluşturulmak istenen yeni toplumda hedeflenen konumuna ışık tutuyor. Gençlik biyolojik bir canlı olarak her dönem vardı. Ancak özellikle ulusçuluk yüzyılı

Tarih
FRANSIZ DEVRİMİ’NE KAPSAMLI BİR BAKIŞ: DÜNYAYI DEĞİŞTİREN ON YIL

FRANSIZ DEVRİMİ’NE KAPSAMLI BİR BAKIŞ: DÜNYAYI DEĞİŞTİREN ON YIL

Fransız Devrimi’nin üzerinden iki yüz otuz, Server Tanilli’nin bu değerli kitabının üzerinden ise otuz yıl geçmişken, içinde yaşadığımız durum oldukça benzer... ‘’Özetle, Fransız Devrimi, ortaya çıktığı yıllarla sınırlı bir olay değil, sonraki yıllara da taşıyor

Tarih
ORTADOĞU’DA BOŞA KÜREK ÇEKMEK: BAĞDAT PAKTI

ORTADOĞU’DA BOŞA KÜREK ÇEKMEK: BAĞDAT PAKTI

Bu önemli eser, Bağdat Paktı’nın gelişimi üzerine bilgi verirken dönemin uluslararası siyasi hareketliliği hakkında da kapsamlı bir rehber... İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere ve ABD’nin Ortadoğu ülkeleriyle ilgili planları ve yapılan ittifaklar, artan milliyetçi güçler

Siyaset
ABD Komünist Partisi Tarihi: Karanlıkta Işık Damlaları

ABD Komünist Partisi Tarihi: Karanlıkta Işık Damlaları

Haluk Gerger’in “Canavarın Ağzında” üst başlığını verdiği, “ABD Komünist Partisi Tarihi”… Bu defa bir “zafer”in değil, bir “trajedi”nin hikâyesini okuyoruz. Bizim kuşağın üniversite öğrencisi olduğu 90’lı yıllarda, Edward H. Carr’ın “Bolşevik Devrimi” (Metis Yayınları, 3

Tarih
Klasik Çağ Osmanlı Toplumunda Tasavvufi Şahsiyetler

Klasik Çağ Osmanlı Toplumunda Tasavvufi Şahsiyetler

Haşim Şahin’in toplumun hangi tabakasında olursa olsun rahat anlayabileceği üslubuyla dikkat çeken kitabı, şimdiden bir klasik olmaya aday diyebildiğimiz yapıtlardandır. Günümüzde birçok tasavvufi öğretiye, tekkelere ve bu tekkelerin edebiyatına, sanatına, tarihine azımsanmayacak kadar ilginin arttığını

Tarih
Bir Türk Seyyahın kaleminden: İbn. Ecâ Seyahatnâmesi

Bir Türk Seyyahın kaleminden: İbn. Ecâ Seyahatnâmesi

Söz konusu eser Kitâb fi Târih Yeşbek ez-Zahirî, İbn. Ecâ Seyahatnamesi adıyla Mehmet Şeker tarafından Arapçadan Türkçeye çevrilmiş açıklamalı notlar, kaynakça ve eser hakkında tamamlayıcı bir giriş ile okuyucuya sunulmuştur. Coğrafya ve tarih merkezli seyahatnameler

Tarih
Kapitalizmin ortaya çıkışı ve gelişimi

Kapitalizmin ortaya çıkışı ve gelişimi

Bir top A4 kâğıdını birkaç ayda 5 liradan 25 liraya çıkaran Dolar, Euro, faiz, kriz sözcükleri ile açıklansa da gerçekler Kapitalizmin Tarihi kitabının sayfaları arasında. Açık açık söylenmese de kapitalizme, onun ülkelerine, kentlerine ilgi, yönelme

Edebiyat
Helenistik kültür öğeleri barındıran bir eser: İskendernâme

Helenistik kültür öğeleri barındıran bir eser: İskendernâme

Ahmedî’nin İskendernâme’si 15. Yüzyılın başlarında kaleme aldığı mesnevi formunda yazılmış Helenistik kültür öğeleri barındıran bir eserdir. Uçsuz bucaksız topraklara hâkim Pers imparatorluğunu dağıtan, binlerce askeri ile Anadolu, Orta Asya ve Hindistan’a kadar ayak basmadık yer

Tarih
Bir Temel Kitap; Oğuzlar

Bir Temel Kitap; Oğuzlar

Faruk Sümer’in bu kült kitabı “Oğuzlar” başlığının yanında, “Türkmenler” alt başlığını taşıyor ve yine bir açıklama ile devam ediyor; “Tarihler, Boy Teşkilatı, Destanları” Faruk Sümer’in (Prof. Dr.- 1924-1995) “Oğuzlar” adlı büyük eseriyle çok uzun yıllar

Follow On Instagram