Amerikan edebiyatının yapıtaşlarından biri: Çimen Yaprakları

Walt Whitman’ın şiirinde düşünceleri kucaklayan bir ses hâkimdir. Şiirlerinde iyinin-kötünün, güzelin-çirkinin; geçmişin-geleceğin ve şimdinin bir bütün olarak yer aldığını görürüz.

Hayatını kazanmak için eğitimini yarım bırakan Whitman, kendini okuyarak ve yazarak eğittiğini söylemiştir. İnsancıl, ulusçu bir şair ve aydınlık düşünceli iyi söz söyleyen bir insandır. Ona göre “Birçok şiirden örülmüş, tek bir şiirdir.” Çimen Yaprakları.

Sadece Amerika’nın şarkısını söylüyorum, yeryüzünün öbür topraklarına karşı…” diyerek şiirinin yerelliğine vurgu yapmıştır. Çünkü ulusuna yar olmayan bir kimse, insanlığa da yar olmaz. Ulus sevgisinden yola çıkarak bütün insanlığı kucaklayan hümanist bir düşünceye ulaşmıştır. İnsanlık sevgisi ile ulus sevgisini harmanlamıştır. Şiirinde bu sevgi ile seslenir okuruna.

Hümanist düşüncenin en önemli destekçisi sanattır, şaire göre. Sanatın birleştirici gücüne her zaman inanmıştır. Bu düşünceden yola çıkarak yeryüzü insanı olma düşüncesini ortaya koyar.

Şairi bireyci olarak görenler de olmuştur. Ancak şiirleri dikkatli okunduğu zaman bunun tam tersi olduğu görülür. Bireyden yola çıkarak tüm toplumu, insanlığı kucaklamayı amaçlamıştır. “Ben” sözcüğü onun ağzında “biz” yerine kullanılmıştır. Nazım Hikmet’in: “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür / Ve bir orman gibi kardeşçesine…” dizelerinde kendini gösteren insana ve topluma inanmıştır. Diğer önemli bir özelliği halk insanı olmasıdır. Toplumun alt sınıfları ile daha çok ilgilenmiş, onları şiirine konu etmiştir. Demokrattır. Çünkü dünya ve insan için demokrasi şarttır şaire göre.

Savaşı sevmez; barışa candan bağlıdır. Ancak kaçınılmaz olduğu zaman savaşı onaylar. Ve savaş, özgürlük şiirleri yazar. Tüm dünyada demokrasinin yerleşmesi ve tüm insanların demokratik bir hayat sürmesi için savaşın yanında yer alır.

Whitman dünyadaki tüm acılara duyarlıdır. Bu acıları şiirlerinde dile getirir zaman zaman. Bu duyarlık onu gerçek insan yapar.

Cinsellikle ile ilgili dönemi için devrim sayılabilecek düşünceleri vardır. Bu konuda özgürlüğe inanır. Bu düşüncesini şiirlerinde dile getirir. Kadının da özgürlüğünden yanadır.

Whitman’ın kişilik olarak temel üç özelliği:

  1. Arkadaş ve dost canlısıdır.
  2. İnsan vücuduna hayrandır. Ve cinsellik düşünmeden hem kadın hem de erkek vücudunu kucaklar.
  3. Kadınlar ve erkekler adına konuşur şiirlerinde. Bakış açısı geniştir. Zaman içinde kazandığı bu bakış açısı onun demokrasi anlayışına da çok uygundur.

Hegel düşüncesinden yola çıkarak her şeyde birlik arayan; birleştiren bir insandır.

Vücudun ve ruhun şairidir.

Onun şiirinde düşünceleri kucaklayan bir ses hâkimdir. Şiirlerinde iyinin-kötünün, güzelin-çirkinin; geçmişin-geleceğin ve şimdinin bir bütün olarak yer aldığını görürüz. Şiirlerinde bir de idealizmden materyalizme doğru bir gidiş vardır.

Şirinin Biçimsel Özellikleri

Yaşadığı dönemi yeni biçimde bir şiirle anlatacağına inanan şair, bunu şiirlerinde demekten kaçınmaz. Yenilik hızla değişen dünyada kaçınılmazdır ona göre. Şiirlerinde başıboş gibi görünen şiirsel yapı, aslında belirli bir düzen içerir. Bu yapı geçmiş dönemlerin izlerini de taşır. Tevrat, Homeros ve Shakespeare etkileri görülür. Yaşadığı ve önceki dönemin şiir geleneğine başkaldırmış olsa da onların etkilerinden sıyrılmamıştır.

Çoğunlukla söylediği şeylerin güzelliği ile yetinmiş; söyleyişe fazla önem vermemiştir. Whitman şairliği biçimde değil; dizelerde dile gelen düşüncelerdedir.

Şiirinin Dil Özellikleri

Şiirlerini bir geçeği ortaya koymak için yazmıştır. Bu nedenle şiirlerinde söylev havası hâkimdir. Genellikle şiirleri yüksek sesle okunduğu zaman kulağa hoş gelir. Ayrıca bu tür bir okuyuş, şiirdeki düşünceyi okura daha iyi duyurur.

Bu kitaptaki şiirlerde halkın konuştuğu dili kullanmıştır. Halkın içinde yaşadığı için, halkın sorunlarını yine halkın dili ile anlatmıştır. Birçok milletten oluşan Amerika toplumunun dilindeki yabancı sözcükleri de kullanmaktan çekinmemiştir.

  • Çimen Yaprakları
  • Yazar: Walt Whitman
  • Çeviri: Memet Fuat
  • Türü: Şiir
  • Baskı Yılı: Haziran 2015
  • Sayfa Sayısı: 162 Sayfa
  • Yayınevi: Sel Yayıncılık
Yurdagül Sayıbaş
Latest posts by Yurdagül Sayıbaş (see all)
Vinkmag ad

FACEBOOK YORUMLARI

Yorum

Read Previous

Domenico Starnone’den çarpıcı bir aile portresi: Bağlar

Read Next

Kitaplardan beyaz perdeye aktarılan 7 mafya filmi ve dizisi

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen gördüğünüz rakamları bitişik olarak yazınız! *