Doymayan Müzmin Bir Bebek: Modern İnsan

İnsan Olmak Üzerine, insanı ve insanlık tarihini tüm yönleriyle inceleyen ve okurunu sarsan bir kitap…

Erich Fromm’un hayattayken yayınlanmayan eserleri, asistanı ve editörü Rainer Funk tarafından günümüzde birbiri ardına yayınlıyor. Say Yayıncılık, kurduğu Erich Fromm Kitaplığı ile bu eserlerin Türkiyeli okurlarla buluşmasına; okurlarının Fromm’un çağını aydınlatan ışığından yararlanmasına vesile oluyor.

Bozuk düzen, umutsuzluk ve karmaşa içinde adeta boğulmaya itilen insan için bir can simidi oluyor Fromm. İnsanın karakterini ve kendi elleriyle kurduğu dünyanın gerçeklerini anlattığı kitabı İnsan Olmak Üzerine’de modern insanı ve modern insanın sorunlarını ele alıyor. “Modern insan” olarak tanımladığı yirminci yüzyıl insanını karakter yönelimi, tüketim arzusu gibi birçok alanda incelerken onun doymayan müzmin bir bebek olduğunu vurguluyor:

TİMAŞ
TİMAŞ

Modern insan, şirketten ya da devletten yardım bekler ve kişi olarak kendi olasılıklarını geliştiremediği için yine de hiçbir zaman doymayan müzmin bir bebek olup çıkar.”

Peki, kimdir modern insan?

“Modern insan?” deyince Fromm şunu söylüyor:

“Sanayileşmemiş ülkelerdeki insanlar giderek artan bir hızla Batı’nın insanlarına benziyor. Batılı insan, teknolojisini ve belirli fikirlerini henüz sanayileşmemiş ülkelere ihraç etmiştir. Yine, Batı, dünya üzerinde yüzyıllardır sahip olduğu egemen gücünü yitiriyor göründüğü ya da zaten yitirmiş olduğu için, tüm dünyayı kendisinin Batı tarzı gelişimine uygun olarak dönüştürmeye girişmiştir.”

Fromm’a göre, modern insanın mustarip olduğu hastalık, yabancılaşma hastalığıdır. Yabancılaşma kavramı onlarca yıl boyunca unutulup gitmişti, ama son zamanlarda yeniden popülerlik kazandı. Varoluşçuluk felsefesinin, modern toplumda insanın artan yabancılaşmasına karşı bir başkaldırı olduğu haklı olarak söylenebilir.

Modern insanın yapayalnız ve kaygılı olduğuna değinen Fromm, onların aslında özgür olduklarının ama bu özgürlükten korktuklarının da altını çiziyor. Fransız sosyolog Emile Durkheim’in dediği gibi onların anomi (başıboşluk) içinde yaşadıklarını belirtiyor: “Bu insanın ayırt edici özelliği, bölünme veya bayağılıktır, bu da onu bir birey değil bir atom yapar ve onu artık bireyleştirmez, atomlarına ayırır. ‘Atom’ ve ‘birey’ aynı şeyi ifade eder: İlk sözcük Yunanca, ikincisi ise Latince kökenlidir. Ne var ki, bu sözcüklerin İngilizcede kazandıkları anlamlar birbirine zıttır. Modem insan bir birey olmayı umut etmiştir; gerçekte ise oraya buraya çarpıp duran kaygılı bir atom olup çıkmıştır.”

İnsan Olmak Üzerine, insanı ve insanlık tarihini tüm yönleriyle inceleyen ve okurunu sarsan bir kitap; herkesin okuması dileğiyle…

  • İnsan Olmak Üzerine
  • Yazar: Erich Fromm
  • Çeviri: Şükrü Alpagut
  • Türü: Psikoloji
  • Baskı Yılı: 2018
  • Sayfa Sayısı: 192 Sayfa
  • Yayınevi: Say Yayınları

Vinkmag ad

FACEBOOK YORUMLARI

Yorum

Read Previous

“Naz Kahvesi” Tadında Öyküler

Read Next

İnsanlığa Yön Verenlerin Hikâyesi: Uyumsuzlar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen gördüğünüz rakamları bitişik olarak yazınız! *

Follow On Instagram