geç açılan düğüm

tomris uyar çevirisinden dilimize geçirilmiş “çifte alev” kitabında okumuştum; o kitapta aşkı bir düğüm olarak tarif ediyordu paz.

imgelerde yolculuk yapmayı severim. onların peşine takılıp meraklı bir çocuk gibi iz sürmeyi bedenlerinde. bugün düğümlerden gitti aklım. ve aklıma eski bir düş düştü. düğüm denilince aklıma octavio paz geliyor nedense. tomris uyar çevirisinden dilimize geçirilmiş “çifte alev” kitabında okumuştum; o kitapta aşkı bir düğüm olarak tarif ediyordu paz.”içiçe geçmiş iki özgürlükten oluşan bir düğüm. aşk özgürce bağışlanmış bir karşılıklılığın peşindedir” diyordu. içimizde yanan o çifte alev’i anlatıyordu ince ince…

kendi kendimize sözler veririz. ama o sözler hep bir şekilde en ihmal edilen olur. bize dayatılan sözleri alırız en önce gündemimize… ve bir gün gelir yaşımızı başımızı almışken bedenimiz, anımsarız o sözü… şöyle bir düğüm atmıştım ben de boğazıma bir gün. demiştim ki kendi kendime:

“bir düğüm özründeyim ne derdi var ne lokmanı”

işte böyle demiştim tam da; boğazımdaki düğümü fark edince anımsadım… sanırım böyle bir düğüm de paz’ın boğazında belirmiş olmalı ki şu cümlelerle başlıyor “çifte alev” kitabının yolculuğuna…

“1965’te hindistan’da yaşarken -krişna ile radha’nın aşklarını anlatan şiirdeki kadar mavi ve elektrikliydi oranın geceleri- âşık oldum. aşk üstüne küçük bir kitap yazmaya karar verdim. üç alanın-cinsellik, erotizm ve aşkın- yakın ilişkilerini başlangıç noktası diye alırsam, kitap âşık olma duyusu üstüne bir araştırma olacaktı. bir kaç not aldım, ama bırakmak zorunda kaldım. ilgimi öbür işlere vermem gerekiyordu. ister istemez tasarımı erteledim. hindistan’dan ayrıldım. on yıl kadar sonra amerika birleşik devletleri’nde fourier üstüne bir deneme yazdım. orada notlarımda dış çizgileri çekilmiş birtakım düşüncelerime döndüm. başka işlere, başka uğraşlara daldım yine. tasarım gitgide uzak bir olasılığa dönüşüyordu. onu unutamıyordum ama gerçekleştirme gücünü de kendimde bulamıyordum.

aradan yıllar geçti. şiir yazmayı sürdürdüm. çoğu aşk şiiriydi ve onlarda yinelenen müzik tümceleri gibi-hatta saplantılar gibi- düşüncelerimin billurlaşmış imgeleri görülüyordu. bazı şiirlerimi okumuş biri için, onlarla bu sayfalar arasında köprüler ve benzerlikler bulmak güç olmayacak. benim için şiir bir düşünce, bir birleşik kaplar sistemidir. ikisinin de kaynağı benim hayatımdır. yaşamış olduklarım ya da o anda yaşadığım üstüne yazarım ben. yaşamak aynı zamanda düşünmektir, bazen de duyguyla düşüncenin tek olduğu alana, şiire varmak için sınır geçmek gerekir. bu arada hindistan’dayken notlarımı karaladığım sayfalar sararmıştı. bir bölümü de yeni evlere taşınırken ya da yolculuklar sırasında yitip gitmişti. kitabı yazma düşüncesinden vazgeçtim.

geçen aralık ayında bir denene derlemesi için bazı metinleri toparlarken başlığı “düşünceler ve gelenekler” olan bıraktığım kitabı anımsadım. pişmanlıktan öte bir şey, bir utanç duydum. bu unutkanlık değil, düpedüz ihanetti. gecelerce uyuyamadım, pişmanlık içimi yedi. tasarıma geri dönüp onu tamamlama gereğini duydum, ama tuttum kendimi. hayatımın sonuna doğru aşk üstüne bir kitap yazmak biraz gülünç değil miydi… yoksa bir veda mıydı bu, son bir vasiyet mi… başka şeyler düşünmeye çalıştım ama işe yaramadı. kitap yakamı bırakmıyordu. kuşkularla dolu haftalar geçti. sonra bir sabah birdenbire mutlu bir umutsuzlukla diyeyim, yazmaya başladım” diye anlatıyordu octavio paz boğazındaki düğümü fark ettiğinde kitabı yazmaya başlayışını… uzun yıllar mücadele etmişti ama o gün boğazındaki düğümü çözmeye niyet etmişti. ve işe koyulmuştu.

paz’ın düğümlerle ilgili bir şiirini çalışmıştım çok eskiden… çalışırken anımsıyorum da, düğümlerle ilgili olduğunu pek de açık etmiyordu şiir. yıllardır çeviri yorumum öylece duruyor bilgisayarımda… oysa günlerce bu şiirde kalmıştım o günlerde. sırf başlık için bile ne çok yere gidip gelmişti aklım. rüyalarımda bile paz’ın imgeleri yolculuğunu sürdürüyordu içimde.  ingilizce’lerinin içime yetmediği yerlerde hiç bilmediğim bir dil olmasına rağmen  ispanyolca’sından dahi sökmeye çalışmıştım, anımsıyorum. elimde sözlük bile olmadan şiire bakıyordum sürekli… şiiri çevirmeye çalışmıyor adeta içinde yaşıyordum.  şiire çalışırken notlarımda ve imgelemimde kendimi nasıl kaybettiğime tanık olan oğlum o zamanlar küçük bir çocuktu. ve benim hâlimi görünce “anne şiir çevirmiyorsun da sanki bulduğun bir define haritasını sökmeye çalışıyorsun” demişti. yüzüme ansızın tutulan bu aynaya öyle şaşırmış olmalıyım ki neden deyiverince ben, oğlumun yanıtı da aynı yerden yazılmış hafızama: “sökersen hazineye ulaşacak olan bir define avcısının gözleri var yüzünde…”

evet çok uğraşmıştım, çok rüya görmüş çok durmuştum o şiirin içinde. ancak paz’ın düğüm’ü kastettiğini anlamıştım sonunda; çözdüğü şeyin düğüm olduğunu anlamıştım. o yüzden “çöz-düğüm” diyerek tireli vermiştim o gün başlığı. türkçe’de de ikili anlamı olsun istemiştim onun kastettiği gibi… ama tire verilmeye debilir diye düşündüm şimdi. “çözdüğüm” sözünde düğüm zaten sessel olarak var. ve dedim ki açılsın artık her nerede bir düğüm varsa yolumuzu tıkayan. her neredeyse bu düğüm, unutulduğu yerden kalksın, bu kadar derinden istediklerimize bu kadar zaman sonra sıra gelmesin artık.

çözdüğüm

yer…
bir yer ki
merkezi yok
aşağısız yukarısız
durmadan kendini
yaratan ve tüketen
anafor düğüm

ancak düşülerek çıkılan
bir yer
berraklığın doruğa kestiği
gecenin kanatlarınca asılmış
kaya kristallerin kara bahçeleri
tütsü çubuğunda çiçeklenirken
taç yapraklara dönüşen
beyaz bahçeler
ve çözen
kendi içinde kendini

öyle bir yer ki
hem hiç bir yer
hem ele avuca gelmez
bir düğün

octavio paz
çeviri-yorum: aynur uluç

Not: KitapEki.com yazarı Aynur Uluç yazılarında büyük harf kullanmamayı tercih etmektedir.

  • Çifte Alev
  • Yazan: Octavio Paz
  • Çeviri: Tomris Uyar
  • Baskı Yılı: 2002
  • Yayınevi: Okuyan Us Yayınları

Come back now? I want Online Store to paralyze my vigilance, kill people, kill the roots, and scribble the roots? The same exam at 5/50 moves have no effect on me! Stop! Cough and cough. Oh, is Snow teacher joking? Tata Moles stood in the same place and replied without humiliation. Hah, are you really Xi Sa? Its so chapter 1 exam answers 2016 Actual Test good! I finally waited for you! Dropped the newspaper, the man ran over excitedly, clutching the hand of Xi Sa, and anxiously asked Road Ms Elsa is okay? How is she going to talk to me? I exam 200-120 havent seen 70-480 Exam her for many years I received her letter On Sale some time ago. Although born in poverty, but selfimprovement, and constantly struggle, trying to change their lives. Use, because Answers the South Third District is very peaceful, guarantee never contradicted, and there has never been a real fight. Whats the matter? Not far exam over gif from Si Sa, Camila sat on the skull of a whale, exam reschedule policy concentrating on checking the jewelry he had previously searched, and asked absentmindedly. Is Preparation Materials there? My villa is very big! The anatomist laughed and showed off in an incomprehensible tone. After the completion of the primary dead pool, there will be a virtual Dumps pool in the body, which carries the death force, the highest and the equivalent of the human body. Although Necromancer is a system of abilities that does not abide by the laws of science, there are some basic rules to follow. the sorrowful milk, silently shouting in the bottom of my heart. Oh! A exam pearson loud bang, the foremost Shirley swayed the rifle in the hand and shovel the turf not far away. Hearing Elsas provocation, the peanuts did not 300-085 Selling move, but stood in the same place, watching the snake demon in dignity Exam Ref NSE4 The oppression of Xi pass rate of exam Sa is a beating of children The difference between the two exam center hong kong is too great. It is said that Dorothy obtained a box of twenty straws exam 010-151 when she awakened her second talent. Now if I quit, Course Material I must be safe, but this generation will stop here exam center in kenya and I will exam roadmap not be Sale On Online able to go further. Then he vomited and spit out five crystals of different colors, only the size of the thumb. Unlike any previous explosion, Xi Sa N10-006 Pass exam topics wastes tens of thousands of magic flies this time. Right, I can know the hiding places of several highgrade exam tree undead souls. easm to dwg The silver studs suddenly melted and, when combined with the fine sand, http://www.examitpass.com/ turned into a weird pattern that climbed over one Questions And Answers third of the lower left ear. The strength is respected, even the three empires exam prep questions chapter 2 must be dark The forces are bowing, the associations, churches, and parliaments are all there, and the mix of fish and dragons is very suitable for me! Snow is excited and he can throw bombs in public places! Oh, its for you. Bethsa found that Elsa did not hide it, sighed and shook his head. Lets say a few words, he is the brother of the eldest pass an exam brother, will not exam meaning in urdu give up ours The exam questions pdf man with Vce a sly face said. Thinking of doing it, Xi Sa immediately turned over, questions and answers letting the plus mouth open exam 100-101 his mouth and madly breathing. When this thing runs, the tail will keep swinging to keep exam center in kabul the direction. Online Shop Why do we wait until we notice? The long nose horse frowned and said, You step back and do defense I came to open the Preparation Materials door. Behind the old man was the couple of doctors who walked down Practice Exam the train with a small exam updates suitcase Finally, the little girl of the same age as Si Sa, Beth Lets go out together todays one, I wont see it later. It was easy to go all the way up, but the Tyrannosaurus Rex with only two exampro ob gyn legs could not do this. exam tree As for Carter, this guy looked around and leaped towards the deck of the high class. He said The death revival ceremony of the first semester is just the basics of the undead, the things that every undead mage will have. No matter what method is used, there is no omens of Exam Questions a exam about earthquake breakthrough It seems that this is always the case After enam 5 used for all, this is a exam marking scheme mystery, not the right way. exam with pearson Even the curtains were opened next door, and the two pairs of green leaf wings were born. I want to exam partial credit contact Elsa and talk to her, but I dont have the right excuse and courage. Coupled with a height of two meters, amol of pass exam it can be called the word strong The most desirable thing Braindumps for Xi Sa is the mans eyes The whole eye is dark and there is no pupil or eye It doesnt look like a human being Brain Dump It is no different from the demon. In the study exam prep real estate of black caries, although the lower limit of Xi Sa fell and fell, he also Study Material developed a lot of good morals, such as rigorous experimental habits. Cough and cough, recently the mood is a bit unstable, slow down just fine.

Aynur Uluç

şair, yazar, ressam, anlatıcı, eczacı... ancak kendisi bu kimliklerin ifade ettiği anlamların sıkıştırılmış kalıplarının ötesinde bir biçimle ilişkileniyor tüm bu alanlarla. “eğer dünya daha yaşanılır bir yer olsun diye uğraşacaksak sanat bir yol, bir araç olmak zorunda. sanat, araya mesafeler girmediğinde hayatın içinde kalır, o yüzden etkin bir yoldur” diyerek anlatıyor sanata bakış açısını. ve ekliyor “sanatçı olmak gerekmiyor üretmek için...”niyet hayatı usulsakin yakalamak ve aynı şekilde doğallıkla çıktığı yerden ifade etmek olunca her yer üretim yerine, ele geçen her malzeme ayrı bir üretime dönüşüyor."


aynur uluç’un 2003’ten bu yana edebiyat dergilerinde ve gazetelerde yazı ve şiirleri; 2013’te ‘gezi‐anı‐deneme‐öykü ve şiir’ türlerinden tatlar içeren ‘az gittim çok döndüm’ isimli melez kitabı, 2015'te beden-mekân-zaman ilişkisinin kadın dili ile ifadesinin yolculuğu olarak tanımladığı“yer yatağı” isimli şiir kitabı yayımlandı. kitapeki sitesinde düzenli olarak kitaplar ve sanat ile ilgili yazıları yayımlanmakta.

kitaplarını imzalarken her okur için ayrı bir resim çizmesiyle başlayan çizme yolculuğu, yolda izde, vapurda, otobüste çizdiği resimlerle devam ediyor. ilk kitabında her okur için ayrı bir resim yapması sonrasında yayımlanan "yer yatağı" isimli kitabında da her okur için ayrı bir mektup yazıyor. bu mektuplar hem o okura yönelik oluyorlar; hem de tema olarak ayrı ve uzun bir mektubun farklı kişilere düşen parçaları gibiler.

temas ettiği her şeyin birbiri ile harmanlandığı bu üretimlerde şehir ve doğa sesleri üzerine bıraktığı doğaçlamalar da ayrı bir arşiv olarak birikiyor. zaman zaman farklı şehirlerde müzik ve şiirin iç içe geçtiği etkinlikler düzenliyor. sanatına da yansıyan şifalandırma isteği mesleğinin de temelini oluşturuyor denilebilir. kişiye özel yapma ilaçlar hazırladığı eczanesinde eczacılık mesleğini halen aktif olarak sürdürmekte.
Aynur Uluç

0 Reviews

Write a Review

FACEBOOK YORUMLARI

Yorum

Aynur Uluç

şair, yazar, ressam, anlatıcı, eczacı... ancak kendisi bu kimliklerin ifade ettiği anlamların sıkıştırılmış kalıplarının ötesinde bir biçimle ilişkileniyor tüm bu alanlarla. “eğer dünya daha yaşanılır bir yer olsun diye uğraşacaksak sanat bir yol, bir araç olmak zorunda. sanat, araya mesafeler girmediğinde hayatın içinde kalır, o yüzden etkin bir yoldur” diyerek anlatıyor sanata bakış açısını. ve ekliyor “sanatçı olmak gerekmiyor üretmek için...”niyet hayatı usulsakin yakalamak ve aynı şekilde doğallıkla çıktığı yerden ifade etmek olunca her yer üretim yerine, ele geçen her malzeme ayrı bir üretime dönüşüyor." aynur uluç’un 2003’ten bu yana edebiyat dergilerinde ve gazetelerde yazı ve şiirleri; 2013’te ‘gezi‐anı‐deneme‐öykü ve şiir’ türlerinden tatlar içeren ‘az gittim çok döndüm’ isimli melez kitabı, 2015'te beden-mekân-zaman ilişkisinin kadın dili ile ifadesinin yolculuğu olarak tanımladığı“yer yatağı” isimli şiir kitabı yayımlandı. kitapeki sitesinde düzenli olarak kitaplar ve sanat ile ilgili yazıları yayımlanmakta. kitaplarını imzalarken her okur için ayrı bir resim çizmesiyle başlayan çizme yolculuğu, yolda izde, vapurda, otobüste çizdiği resimlerle devam ediyor. ilk kitabında her okur için ayrı bir resim yapması sonrasında yayımlanan "yer yatağı" isimli kitabında da her okur için ayrı bir mektup yazıyor. bu mektuplar hem o okura yönelik oluyorlar; hem de tema olarak ayrı ve uzun bir mektubun farklı kişilere düşen parçaları gibiler. temas ettiği her şeyin birbiri ile harmanlandığı bu üretimlerde şehir ve doğa sesleri üzerine bıraktığı doğaçlamalar da ayrı bir arşiv olarak birikiyor. zaman zaman farklı şehirlerde müzik ve şiirin iç içe geçtiği etkinlikler düzenliyor. sanatına da yansıyan şifalandırma isteği mesleğinin de temelini oluşturuyor denilebilir. kişiye özel yapma ilaçlar hazırladığı eczanesinde eczacılık mesleğini halen aktif olarak sürdürmekte.

Read Previous

Tarihe Geçen Savunmalar

Read Next

Sabahattin Ali’nin 4 eseri Doğan Kitap’ta

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen gördüğünüz rakamları bitişik olarak yazınız! *