Geleceği Sorgulatan Kitaplar

Kapitalizm sınırlarına mı dayandı, yeni bir şeye mi dönüşüyor? Yoksa sistemin kuytularında ve oyuklarında hiç fark ettirmeden yer edinen paralel para birimleri, zaman bankaları, kooperatifler ya da özyönetimli çevrimiçi alanlar, neoliberalizmin buyruklarına yanıt vermeyen mallar ve hizmetler mi? Sistemin içinden yeni mülkiyet, borçlanma ve iş yapma tarzları mı doğuyor? Çalışarak Yaşamak ya da Savaşarak Ölmek’in yazarı Paul Mason, yeni kitabı Kapitalizm Sonrası’nda, bu soruları yanıtlıyor.

Yordam Kitap, Çalışarak Yaşamak ya da Savaşarak Ölmek kitabının yazarı Paul Mason’un Kapitalizm Sonrası adlı kitabı ile Meksikalı çizer Rius’un Çizgilerle Ekonomi ve Haluk Yurtsever’in Orta Sınıf Efsanesi kitaplarını okurla buluşturdu. Yayınevi ayrıca daha önce yayımladığı 5 kitabının, Eric Hobsbawn’ın Sıra Dışı İnsanlar, Ellen Meiksins Wood’un Sermaye İmparatorluğu, Fikret Başkaya’nın Başka Bir Uygarlık İçin Manifesto, Sharon Smith’in Kadınlar ve Sosyalizm ile Haluk Yurtsever’in Yükseliş ve Düşüş Türkiye Solu kitaplarının tekrar basımlarını yaptı.

Kapitalizm Sonrası

Yordam Kitap, geleceği sorgulatan eserleri yayınlamaya devam ediyor. Kapitalizm, son 200 yılda geçirdiği değişimler boyunca hızlı büyümeden çöküntüye savrulan farklı ekonomik devreler yaşadı. Bunlardan her zaman dönüşüme uğrayarak ve güçlenerek çıkmasını bildi. Paul Mason, Geleceğimiz İcin Bir Kılavuz altbaşlığını taşıyan Kapitalizm Sonrası’nda, bugün de çok büyük ve çok derin bir değişimin eşiğinde olduğu söylenen kapitalizmin, sınırlarına dayanıp yeni bir şeye dönüşüp dönüşmediğini inceliyor.

Mason’a göre, değişimin merkezinde bilgi teknolojileri var ve çalışma, üretim, değer gibi alanlardaki mevcut anlayışları tümüyle yeniden şekillendiriyor. Peki bu değişimin piyasayı ve özel mülkiyeti yıkmaya dönük devrimci bir potansiyeli de var mı? Sistemin kuytularında ve oyuklarında hiç fark ettirmeden ne gibi dönüşümler yaşanıyor? Paralel para birimleri, zaman bankaları, kooperatifler ya da özyönetimli çevrimiçi alanlar, neoliberalizmin buyruklarına yanıt vermeyen mallar ve hizmetler olarak değerlendirilebilir mi? Sistemin içinden yeni mülkiyet, borçlanma ve iş yapma tarzları mı doğuyor?

Yeni tartışmalar yaratan kitabında Mason, bu sorulara yanıt ararken, son finansal krizin küllerinden, daha sosyal adaletli ve sürdürülebilir bir küresel ekonomi yaratma şansına sahip olduğumuzu da söylüyor. Kapitalizmin ötesine geçmenin artık ütopik bir düş olmadığını iddia ediyor.

275_Mason_KapitalizmSonrasi_Kapak.indd

Çizgilerle Ekonomi

Çizgilerle serisine devam eden Yordam Kitap, daha önce Latin Amerikalı yazar-çizer Rius’un Çizgilerle Lenin, Çizgilerle Kapitalizmin Korkunç Tarihi, Çizgilerle Felsefe ve Çizgilerle Ateistin El Kitabı’nın ardından seriye bir yenisini ekliyor: Çizgilerle Ekonomi.

Meksikalı Marksist çizer Rius, yüzü aşkın kitabında onlarca konuyu çizgilerin diliyle anlattı. Çizgilerle Ekonomi, aslında çizerin iki kitabını içeriyor: İnsanlık tarihinde iktisadın rolünü anlatan “Yeni Başlayanlar İçin Ekonomi” ile en yaygın iktisat terimlerinin yazılı çizili tanımlarını içeren “Ekonomi Terimleri Sözlüğü”. Böylece kapsamı genişleyen kitapta ekonomiye ilişkin birçok soru yanıtlanıyor.

İnsan ne üretir, nasıl üretir? İnsan ne tüketir, nasıl tüketir? Ve tüm bunları nasıl elde eder? Zenginlik ve yoksulluk neden vardır? İnsanlık hangi üretim tarzlarından geçmiştir? İçinde bulunduğumuz kapitalist toplumda ihtiyaçlar nasıl karşılanır ve üretilir? Sermayenin yoğunlaşması, mali açık, kreditör, aktif… nedir? IMF ve “Chicago Boys” kimlerden oluşmaktadır, Stahanov kimdir?

Bunların ve bunlar gibi onlarca sorunun cevabı Rius’un sıcak çizgileri ve mizahıyla bu çalışmada. Çizerin çalışmalarından daha önce Çizgilerle Lenin, Çizgilerle Felsefe, Çizgilerle Kapitalizmin Korkunç Tarihi ve Çizgilerle Ateistin El Kitabı ciltlerini yayınlanmıştı. Bir kez daha, yeni Rius’larda buluşmak üzere!..

Rius_Cizgilerle_Ekonomi_Kapak.indd

Orta Sınıf Efsanesi

Yordam Kitap, Haluk Yurtsever kitaplığına da bir yenisini daha ekledi. Yurtsever, Gezi Direnişi’nden bu yana solda tartışılan bir konu olan “orta sınıf” meselesini irdeliyor: Orta Sınıf Efsanesi. Kitap “orta sınıf” konusunu bir efsane, bir mit olmaktan çıkarmayı amaçlıyor.

“Sınıf”, ideolojik mücadelenin en önemli kavramlarından biridir. Orta sınıf ideolojisi, sınıfsızlık ideolojisidir. Bu nedenle yalnızca “sınıf” terimi üzerine yapılacak bir mücadele bile özel bir değer taşımaktadır. Yurtsever bu kitapla, bu mücadeleye güç katmayı hedefliyor.

Bu kitapta orta sınıf küçük burjuvazi yalnız teorik değil, aynı zamanda tarihsel bir bağlama yerleştiriliyor. Birinci bölümde, kitabın teorik temeli atılırken, bir yandan da burjuva toplumunun kapitalist topluma, burjuvazinin kapitalist sınıfa evrilişinin, bu sürecin sonunda küçük burjuvazinin “orta sınıf” konumunu alışının öyküsü anlatılıyor.

277_Yursever_OrtaSinif_Kapak.indd

Kitabın omurgasını, güncel kapitalizmde sınıfları, özellikle proletarya ile orta sınıf küçük burjuvazi arasındaki tartışmalı sınır bölgesinin sorunlarını inceleyen “Güncel Kapitalizmde Eğilimler ve Sınıflar” bölümü oluşturuyor.

Son bölümde ise gelenekseli ve yenisiyle küçük burjuvazi orta sınıf, üretim ilişkilerindeki yeri, “yeni” orta sınıf teorileri, orta sınıfın ideolojik oluşumu ve etkisi bağlamında ele alınıyor. Aynı bölümde orta sınıf küçük burjuvaziye karşı alınması gereken ideolojik siyasal tutuma ilişkin öneriler geliştiriliyor.

Yordam’ın tekrar basım kitapları ise şunlar:

– Başka Bir Uygarlık İçin Manifesto, Fikret Başkaya, 2. Basım
– Kadınlar ve Sosyalizm Kadınların Kurtuluşu Üzerine Denemeler, Sharon Smith (Çeviri: Etkin Bilen Atalay), 2. Basım
– Sıra Dışı İnsanlar Direniş, İsyan ve Caz, Eric Hobsbawn (Çeviri: Işıtan Gündüz) 2. Basım
– Sermaye İmparatorluğu, Ellen Meiksins Wood (Çeviri: Oya Köymen), 2. Basım
– Yükseliş ve Düşüş Türkiye Solu 1960-1980, Haluk Yurtsever, 2. Basım

Vinkmag ad

FACEBOOK YORUMLARI

Yorum

Read Previous

Pirhasan’dan Babası Vedat Türkali’ye Şiir

Read Next

Aziz Nesin’in daha önce yayımlanmamış notları kitaplaşıyor

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen gördüğünüz rakamları bitişik olarak yazınız! *

Follow On Instagram