Yaşanabilir Bir Toplum İçin Stratejiler; Mümkün Ütopya

Mümkün Ütopya yaşanılabilir bir toplum için yeni seçenekler, davranışlar ve sonuçlar doğuracak yeni uygulamalar üzerine bir çalışma.

“Yeni bir toplum yaratma yolunda aktivist bir ‘toplumsal değişim ekibi’ işe nereden başlayacağını, nihai hedefini ve başlangıç noktasından bitiş noktasına nasıl gideceğini bilmek zorundadır. Bu kitabın konusu işte tam olarak budur.” 

Mümkün Ütopya yaşanılabilir bir toplum için yeni seçenekler, davranışlar ve sonuçlar doğuracak yeni uygulamalar üzerine bir çalışma. Michael Albert mevcut gerçekliğe dair kıyamet senaryolarının kurgulandığı günümüzde sabırlı, ağırbaşlı ve cüretkâr olmanın altını çizerek “İnsanların küçümsendiği bir sığınak yerine karşılıklı yardım için bir aracıya dönüşen hareketleri” nasıl yaratabileceğimize kılavuzluk edecek bir teori ortaya koyuyor. Bunu yaparken bizi bir arada tutan hükümet, ekonomi, akrabalık ve kültürün birbirleriyle, değişimle ve tarihle ilişkisini anlamaya ve bildiğimiz toplumsal hiyerarşileri yaratmadan işlevlerini nasıl yerine getirebileceklerini görmeye yardımcı oluyor.

 • Birbirimiz adına nasıl harekete geçebiliriz?
 • Harekete geçtiğimizde karşılıklı olarak nasıl fayda sağlarız?
 • Kendimizi nasıl örgütleriz?
 • Siyasal bağlantılarımız sebebiyle ne tür faydalar ve sorumluluklar ediniriz?
 • İnsanlar bir toplumsal harekete katıldıktan ve o hareketin tanımlanmış hedefleriyle aynı çizgiye geldikten sonra neden o hareketi terk ederler?
 • Mevcut kurumların kalıcılığını önden kabullenerek yalnızca kötü yanlarını iyileştirmekle mi yetineceğiz (yani reformist olacağız) yoksa mevcut kurumları ihtiyaç duyulan işlevlerini yeni yollarla karşılayan yeni kurumlarla mı değiştireceğiz (yani devrimci olacağız)?”

Mümkün Ütopya adil bir dünya yaratabilecek dinamik bir hareket isteyen aktivistlerin yüzleştiği birçok soruyu yanıtlıyor.” Bill Fletcher, Jr. 

KİTAPTAN ALINTILAR

“Çok az kimse bu konular hakkında Michael Albert kadar uzun ve derinlikli düşünmüş, ‘geleceğin tohumlarını şimdiden’ ekmek için yapıcı çaba harcamıştır. Yazarın burada aktardığı düşünceler büyük bir saygı ve ilgiyi hak etmektedir ve adanmış bir aktivizm arayışı içinde geçen bir yaşamdan süzülerek gelmiştir.” Noam Chomsky, Önsöz

“Toplumu değiştirmek için var olana, ne istediğimize ve hangi yöntemlerin bizi eskiden yeniye götüreceğine ilişkin erişilebilir, yeterince bütünlüklü ancak fazla ayrıntılandırılmamış sahih bir dizi fikre ihtiyaç var.”

“Bazı kerameti kendinden menkul yorumcular modern zamanlar hakkında konuşurken, ‘Tarihin sonu geldi’, ‘Kapitalizm sonsuza dek sürecek’ veya ‘Alternatif yok’ gibi sözler sarf ederken toplumsal evrimden başka bir şeyden söz ediyor olmalılar zira bu türden değişimlerin her zaman olacağını bilmiyor olamazlar. Her zaman yeni tarzlar, yeni tasarımlar ve yeni bilgiler olacaktır. Yeni uygulamalar her zaman yeni eğilimlerin yanı sıra yeni seçenekler, davranışlar ve sonuçlar da doğuracaktır.”

“Belki de yapılabilecek en net tespitlerden biri kazanmaya çalışmadığınız takdirde kaybetme olasılığınızın yüksek olduğudur.”

“Gerçeklik konusunda kıyamet senaryoları yazmak yerine sabırlı ve ağırbaşlı olmanın zor taraflarından biri cüretkâr olma gerekliliğidir.”

“Yeni bir toplum yeni bir dünya talebimize boyun eğen seçkinler tarafından tasarlanamaz.”

“Tüm bunlara ilişkin vizyonu nasıl elde ediyoruz? Toplum ve tarih sahasında eğer belli bir kurumlar bütünü bir insanın değerlerini meşrulaştırılamaz yollarla ihlal ederse, özellikle de bu ihlal yapısal ve aşırıysa, o kurumlar desteği hak etmiyor demektir. Baskıcı kurumları reddetmek ahlaki ve mantıksal açıdan tutarlıdır. Bunun dışındaki her şey ikiyüzlülüktür.”

“Rekabetçi ve karşılıklı düşmanlığın beslendiği bir ortamda dini, ırksal, etnik ve ulusal toplumlar genelde sekter kamplara ayrılır ve bunların her biri gerçek ve hayali tehditlere karşı kendilerini savunma güdüsüyle diğerlerine savaş açar.”

“Adil uluslararası ilişkiler peşinde koşmak kaçınılmaz olarak adil yerel ilişkiler aramayı sağlayacaktır. Katılımcı toplum her iki gündemin de layıkıyla uygulanmasını sağlar.”

“İnsanların hareketlere katılmalarının başlıca sebeplerinden biri kendilerinin ya da diğer insanların gördüğü mevcut baskılar karşısında hissettikleri dehşettir. Hareketler adaletsizlikle savaşmak için vardır. İnsanlar hareketlere bu amaçla katılırlar.”

“Hareketlere katılan insanların ihtiyaçları toplumda yaygınlaşmış adaletsizlik biçimleri altında ezilmeme talebiyle sınırlı değildir. İnsanlar özgürleşme, hürriyet ve mutluluk söylemleri olan bir harekete katıldıklarında daha önce hissettiklerinden daha iyi hissetmiyorlarsa hareketin daha iyi bir yaşam sağlama yeterliği hakkında ne düşünmek gerekir?”

“Ne istediğimizi bilmezsek onu elde etmek için çok iyi bir plan da yapamayız. Etkili bir vizyonumuz olmazsa iyi stratejimiz de olmaz. Hareketlerin kıymetli ve işlevsel bir vizyonunun olmama ihtimali var mı? Kapitalizme karşı çıkanların ne istediğini herkesin bilmesi gerekmiyor mu?”

Michael Albert Kimdir?

Aktivist, ekonomist, yayıncı ve yirmiden fazla kitabın, yüzlerce makalenin yazarıdır. South End Press, Z Magazine, Z Media Institute, ZNet’in kurucularındandır. Robin Hahnel’le birlikte katılımcı ekonomi adlı iktisadi görüşün yaratıcısıdır. 2012’de Uluslararası Katılımcı Toplum Örgütünün (IOPS) kurulmasında rol almıştır. 1960’ların ortalarından beri devrimci, aktivist bir yaşam sürmektedir. Üniversitelerde, hapishanelerde ve Z yaz okuluyla Z Media Institute’ta dersler vermektedir. 

Mümkün Ütopya Hakkında

“Albert analizini insanın ilişki ve etkileşim biçimlerinin nüfuz ettiği tüm alanlara kadar genişletiyor ve bu alanlarda yeni ilkelerin daha iyi bir topluma nasıl yol açabileceğini ve bu amaçlara nasıl yapıcı bir yaklaşım getirilebileceğini özenle ve içgörüyle inceliyor. Özgürlük ve adaletin olduğu bir dünya arayışına çok kıymetli ve kışkırtıcı bir katkı.” Noam Chomsky

“Michael Albert bizi sert ithamların ve gösterişçi ‘analiz’in ötesine taşıyarak iyi bir toplumun ne olabileceğine dair eleştirel ve derin düşünceyle buluşturan önemli bir düşünürdür.” Howard Zinn

Mümkün Ütopya adil bir dünya yaratabilecek dinamik bir hareket isteyen halk aktivistlerinin yüzleştiği birçok soruyu yanıtlıyor.” Bill Fletcher, Jr.

“Albert kapitalizmden sonra yaratabileceğimiz daha iyi bir toplum üzerine kafa yoruyor, birçok düşünceyi ateşliyor ve geleceğe dair cömert ve umut dolu bir vizyon sunuyor. Albert’ın şimdi harekete geçme yönündeki talimatları mütevazı ve bilgece, geleceği inşa etme yönündeki önerileri tutkulu ve insancıl.” Milan Rai

“Michael Albert tutarlı bir mantıkla öngörülü umudu birleştiren solun önemli hazinelerinden biridir.” Barbara Ehrenreich

 • Mümkün Ütopya
 • Yaşanabilir Bir Toplum İçin Stratejiler
 • Yazar: Michael Albert
 • Çeviri: Barış Baysal
 • Türü: Siyaset
 • Baskı Yılı: Mayıs 2018
 • Sayfa Sayısı: 300 Sayfa
 • Yayınevi: Kolektif Kitap

 

Okuma önerisi!

Bütün Eserleri – Sait Faik Abasıyanık

Doğuş Sarpkaya’nın incelemesi; “Ortanca Çocuk Sevgisi”
yazının tamamını okumak için TIKLAYINIZ

Sait Faik Türk Edebiyatı’nın tartışmasız en iyi öykücülerinden biridir. Sait Faik’in sıradan insanların yaşadıklarını nasıl canlı ve gerçekçi bir dille anlattığı konusunda hepimiz hemfikirizdir.

Vinkmag ad

FACEBOOK YORUMLARI

Yorum

Read Previous

Özgün, Pratik Psikoterapi Teknikleri ve Vaka Örnekleri; Varoluşa Tutunmak

Read Next

2017 Yılı Çocuk Romanı Ödülü Sahibini Buldu!

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen gördüğünüz rakamları bitişik olarak yazınız! *