Aklın Işığı Altında: Aydınlanma Felsefesi

Nedir Aydınlanma Felsefesi? Tarihsel bir dönemi mi anlatır yoksa felsefi bir bakış açısını mı? Modernizmin altyapısını oluşturan bir fikirler öbeği midir? Aydınlanma Felsefesinin, hem dünyanın hem de ülkemizin geldiği tarihsel süreçte çok önemli ve belirleyici…