Fransız Devrimi’ni Yeniden Düşünmek

Comninel’i “Fransız Devrimini Yeniden Düşünmek”i yazmaya iten neden, revizyonist tarihçilerin görüşlerinin yaygınlaşması kadar Marksizm içerisinden üretilen cevapların tarihsel tartışmayı sonlandıracak keskinlikte olmamasıdır. George C. Comninel, “Fransız Devrimi’ni Yeniden Düşünmek” adlı kitabı yakın zamanda İmkân Yayınları