Mitlerden doğan bir günlük

Japon yazar Natsuno Kirino’dan memleketinin mitlerinden, yerel hikâyelerinden, coğrafi yapısından beslenen fantastik bir roman. ‘Tanrıça Günlüğü’, kadın-erkek ilişkilerindeki evrensel durumları farklı bir dille anlatıyor. Japon yaratılış miti; ‘yang’ ve ‘yin’i de oluşturan gökyüzünde beliren tanrılar