Asimov Evrenine Giriş: “Ben, Robot”

Bilimkurgu türünün varoluşuna dair yapılan tartışmaların başında, bu türün edebiyatın neresinde konumlandığına dair yapılan sorgulama yer alır. Bugün ise; iyi bir bilimkurgunun, iyi bir edebiyat eseri olduğu genel kabul haline gelmiştir. Bu kabulün oluşmasına önemli