Solcu Komünist Kurbağa Davası

Ve şiirden sonra anlatacağım olayı da öğrendikten sonra şairlerin müneccim mi yoksa önsezileri yüksek kişiler mi olduğuna siz karar verin. Kimi zaman şairler yazdıkları bazı şiirler ile gerçekleşen bazı olayları önceden bilirler. Bunun örnekleri çoktur.