“Üniversiteler özgür düşüncenin ve farklı seslerin var olması gereken özerk kurumlardır.”

Dergimizi kadrolaşmaktan uzak tutuyoruz bunun için de dergideki yapıları mümkün olduğunca dinamik tutarak değişimi sağlıyoruz. Yaptığımız haftalık toplantılarda ekipteki herkesin karar mekanizmalarına eşit katılımını amaçlayarak kolektif ruhu ve organik yapıyı koruyoruz. Kitap Eki, 16 Temmuz’dan