Kelimeler Ve Dil

John Locke, Kelimelerin Suistimali kitabında konu edilen dil-akıl ilişkisiyle ilgili fikirleri hala günümüze ışık tutmaya ve farkındalığımızı artırmaya yol göstermektedir. “Kurnazlık bana göre çok gereksiz bir yetenektir ve bilgiye giden yolda zıt yönü takip etmektir.” 18.