“İslam ve Batı” kitabı ve Ortadan Bakan Bernard Lewis

Bu kitap, bir bilgi kaynağı olmasını ötesinde, bir sorunsalın nasıl ele alınıp, nasıl işleneceğinin seçkin bir örneğidir. Güncel tartışmaların tam göbeğine uygun düşen bir kitap; “İslam Ve Batı” sadece tartışmaların değil, güncel olayların ve sorunların