François Marie VOLTAIRE – CANDIDE

Kurmaca bir eser olmasına rağmen “Candide” roman sanatı içinde değerlendirilmez. Bunda Voltaire’in felsefi etkinliğinin önemi kadar, “Candide”in de edebi anlamda çok başarılı olmayışının rolu vardır. Voltaire, 21 Kasım 1694’te Paris’te doğdu. Babası noterdi. Eğitimini, Bayan