“Kuyu”

Catherine Chanter'in "Kuyu" adlı romanı da bir tür doğaya kaçış hikȃyesi olarak başlayıp içerdiği gerilim yüküyle sözünü ettiğim yabancılaşmanın içini dolduran bir kitap. Şehir; kimi zaman insanı yer yutar kimi zaman da şefkatle sever kollar.