Mutlu ve Onurlu Yaşama Hakkı

Tarikatlar ve cemaatler vasıtasıyla gelecek nesiller, körpe dimağlar yitirilir ve çıkarları doğrultusunda bunlara kucak açan siyasi erkin sayesinde mutlu ve onurlu yaşama hakkı gündemden düşer. Tarikatın kökü, Arapça 'yol' anlamına gelen 'tarik' kelimesinden gelir. İnananlara