Cumhuriyet Kurulurken Devletçiliğin Ayak İzleri

N. İlter Ertuğrul’un bu yaklaşımıyla, devletçiliği iktisat politikası boyutuyla ele aldığımız zaman, tarihin önemini ve ağırlığını doğru tartarak analizimize yeni kapılar açma şansına kavuşuyoruz. Yaşamını; sevgiye, bilime, tarihe, emeğe, hak ve hukuka ve adalete adayan,