Büyükler çocuk kitaplarını nasıl seçer?

Yaşasın çocukça çocuk kitapları! Sedef Özge’nin Neboş - Davetsiz Misafir’i bence çok iyi bir örnek çocukça çocuk kitabına. Çocuk edebiyatının zorluğu Çocuk kitaplarının bir zorluğu var: Çocuklar için büyükler tarafından yazılmak gibi! Üstelik çocuğa kitabı