Emil Sinclair’ın Gençliğinin Öyküsü

Sıkıntılı zamanların huzur arayan adamından Kendini bilmenin önemine dair "Her insanın yaşamı, onu kendine götüren bir yoldur, bir yol denemesi, bir yol taslağıdır. Hepimiz aynı derinliklerden çıkıp geliriz ama bir taslak olarak, derinliklerden çıkıp gelen