Derdin İncinmesin

Mustafa Orman'ın dili kullanımdaki yetkinliği öykülerin anlatı biçimlerinde de görülüyor. Öykülerin hepsinde ortak olan bu yetkinlik, karakterlerin oluşturulmasında, olayların birbirini takibinde, hatta öyküler arası ilişkilerde de varlığını koruyor. Mustafa Orman 1987 Digor doğumlu. Son yıllarda