Dili Öne Eğilmeyen Çocuk

Horon teper gibi şarkı söylemek, belki de onun sırrı buydu. Devrim bir horon tepmek işidir zaten. Şarkılarının özeti; devrim, aşk ve doğaydı…  (Aşkıya Kâzım'ın "ayaklara" ve "çapulculara" mahsus selamı var...) Hopa’nın P’anç’ol köyünde 7 Kasım