Üç Mühim Kitap

Kitapların ikisi, sosyal bilimlerin esas olarak iktisat alanındaki iki bilge iktisatçısından: Prof. Dr. Oktar Türel ve Prof. Dr. Korkut Boratav. Yayıncısı da Yordam Kitap. Üçüncü kitap,  Dr. Necdet Oral’ın editörlüğünde ülkemiz tarım sektörünü her yönüyle