Gerilemeye İnat, Gerilemeyen Şiir; Dün Ağrısı

Hakan Keysan yazmış şiirini. Birinci tekil kişiden birinci çoğul kişiye uzanan bir sorunsal içinde her şiirin bütününe yayılan bir ince işçilikle yazmış. Epey zamandır, şiirin gerilemesinden söz ediliyor. Hem bizim ülkede hem de dünyanın başka