Mülkiye’nin Efsane Dekanı Cevat Geray

Cevat Geray Hocamın yaşam öyküsüne ilişkin anlatıları, ülkemizin yakın tarihine ait kritik dönemeçlerin izini sürenlere, sürecek olanlara bir rehber niteliğinde adeta. Bizim öğrencilik yılları ilk döneminin efsane dekanı, YÖK öncesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin doğrudan doğruya