Koca yürekli Nazım’ın koca yürekli annesi

Oğlu Nâzım Hikmet yirmi sekiz yıllık hapis cezasının on ikinci yılında ölüm orucuna başlayınca, bir panter gibi ileri atıldı ve büyük şairi, ölümün kıyısından çekip aldı. Celile, koca yürekli Nazım’ın koca yürekli annesi. Herkes Nazım