Yanlış Kitap Adları; İnsanlığın Mahrem Tarihi

En genel bir söyleyişle “İnsanlığın Mahrem Tarihi”, iktidar, yalnızlık, aşk, dostluk/arkadaşlık, iktidar, merhamet… gibi pek çok çağdaş dünya sorunsalı konusunda son derece “kafa açıcı” bir niteliğe sahip. On yıl kadar önceydi. Bir arkadaşımız yabancı eşi