İki Mahzun Ozan, Biri Hasan Bir Enver…

Yaşamdan paylarına düşen onca zorluğun yanında, ölüm de yanı başlarındaydı. “Ölüm adın kalleş olsun” dedi adı Enver olan. “Acıyı bal eyledik” dedi, Hasan. Türkiye’de edebiyatın konuşulmadığı yerlerde, adları anılmasa bile dizelerinin aldığı iki ozandır onlar.