Edebiyat Geçmişinde Bu Ay; “Fars şair Firdevsî, Şehnâme adlı epik şiirini tamamladı.”

İran edebiyatının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilen Şehnâme 977 ila 1010 arasında yazılmıştır. Şehnâme, Firdevsî'nin (M.940-1020) 10. Yüzyıl'da kaleme aldığı, 60 bin beyitlik eserdir. İran tarihiyle ilgili rivayetleri toplayan Firdevsî, bu eseri otuz yılda