Yarının Aşkı

Éric Saden, görünmeyen gücün yerine koyduğu Robotla bizi sarsmaya, makinayı bile insanlaştıran duygularımızı hatırlamamız, yaşamımıza sahip çıkmamız için uyandırmaya çalışıyor. “ / Soyut varlıklar denilen bizlerin üstün yeteneği raslantısallığın kusurlarından arınmış çok daha düzenli bir