Dinginlikten gelen özgüven

Sylvia Loehken, İçedönüklerin Sessiz Gücü kitabında, içedönük insanların güçlü özelliklerini sıralıyor ve bu özelliklerin dezavantaj olabilecek yönlerine dair çok önemli ipuçları veriyor. Dışadönüklüğün çok fazla önemsendiği ve pompalandığı bir çağdayız. Dışadönüklük her bireyin ulaşması gereken