12 Eylül Darbesinde Yasaklanan İlk Kitap

  Macar asıllı Fransız felsefeci ve Marksist teorisyen Politzer'in 1936'da yazdığı, ölümünden sonra, 1945'te yayımlanan kitabı "Felsefenin Temel İlkeleri" 12 Eylül Darbesi sırasında yasaklanan ilk kitap olma ünvanını da taşıyor. Felsefenin Temel İlkeleri ne anlatır?